Từ khóa: an cư kết hạ
Tìm thấy 11 kết quả
Thông bạch tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2565

Thông bạch tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2565

GNO - Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký Thông bạch số 128/TB-HĐTS, ngày 2-4-2021 về tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2565.