[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn

Thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni tại chùa Long Vân (phường 24, quận Bình Thạnh)
Thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni tại chùa Long Vân (phường 24, quận Bình Thạnh)
GNO - Hòa vào không khí rộn ràng, vui tươi của tuần lễ Phật đản Phật lịch 2566, các tự viện trên địa bàn quận Bình Thạnh đã trang nghiêm thực hiện lễ tắm Phật, thiết trí lễ đài, treo cờ, két hoa đón mừng Khánh đản Đức Thế Tôn.

* Lễ đài Phật đản sanh tại tịnh xá Trung Tâm (phường 5):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 1
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 2
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 3
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 4

* Lễ Tắm Phật tại chùa Phước Viên (phường 21):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 5
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 6
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 7

* Chùa Bát Nhã (phường 13) đón mừng Phật đản:

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 8
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 9
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 10
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 11
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 12
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 13
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 14

* Bàn Phật đản sanh, vườn Lâm-tỳ-ni tại chùa Long Vân (phường 24):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 15
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 16
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 17

* Sắc màu Phật đản về tại thiền viện Chơn Đức (phường 3):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 18
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 19

* Lễ đài Phật đản tại chùa Văn Thánh (phường 22):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 20
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 21

* Lễ tắm Phật tại chùa Hòa Khánh (phường 11):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 22
[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 23

* Bàn Phật đản sanh được trang trí tại chùa Bồ Đề (phường 24):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 24

* Thiết trí bàn Phật đản tại chùa Hương Thiền (phường 26):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 25

* Trang nghiêm bàn Phật đản sanh tại chùa Liên Ứng (phường 11):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 26

* Tôn tượng Đức Phật đản sanh tại chùa Linh Quang (phường 2):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 27

* Mừng lễ Phật đản tại chùa Phước An (phường 25):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 28

* Chùa Thiền Tịnh (phường 3) đón mừng Phật đản:

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 29

* Bàn Phật đản sanh tại chùa Vạn Đức (phường 11):

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 30

* Tịnh thất Hương Thiền (phường 5) kính mừng Phật đản:

[ẢNH] Bình Thạnh: Các tự viện thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni Kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn ảnh 31

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày