Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tưởng niệm Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN

Cung thỉnh Đức Pháp chủ và chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quang lâm Tổ đường - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Cung thỉnh Đức Pháp chủ và chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quang lâm Tổ đường - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-2 (25-1-Quý Mão), chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN tổ chức lễ tưởng niệm 18 năm ngày Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch viên tịch.
Di ảnh Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch

Di ảnh Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường - đồng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; chư Trưởng lão Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Chau Ty; Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Thích Giác Giới, đồng Phó Thư ký; cùng chư vị Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Tin video do Giác Ngộ TV thực hiện

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Trưởng pháp tử của Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch cùng chư Tăng pháp quyến tham dự.

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Trước Giác linh đài trang nghiêm tại Tổ đường tổ đình Vĩnh Nghiêm, Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự TP.HCM thành kính niêm hương tưởng niệm, tri ân công đức của Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN đối với sự nghiệp hình thành và phát triển Giáo hội để thế hệ hôm nay được kế thừa.

Đại chúng đồng nhất tâm tụng thời Bát-nhã tâm kinh cúng dường, cầu nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm.

Chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN niêm hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN niêm hương tưởng niệm

Đại diện sơn môn, pháp phái, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tác bạch trước các bậc Trưởng lão Hội đồng Chứng minh. Dịp này, Hòa thượng đã cung kính nhắc lại mật hạnh của Đức Đệ nhị Pháp chủ, nổi bật với tính khiêm cung, một lòng thờ Thầy và kiên định trong lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Trong tâm tưởng của người học trò, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm xúc động nêu lại những dấu ấn về tâm linh của Tổ Tuệ Tạng cũng như các bậc tôn sư trong đó có Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN mà Hòa thượng đã có duyên tiếp nhận những lúc thân cận, làm thị giả cho Thầy.

Đức Pháp chủ GHPGVN dâng trà cúng dường

Đức Pháp chủ GHPGVN dâng trà cúng dường

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng bày tỏ sự xúc động trước đạo tình của Đức Đệ tứ Pháp chủ và chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã dành đạo tình lớn lao đối với Đức Đệ nhị Pháp chủ, lần đầu tiên tổ chức lễ tưởng niệm tại ở đạo tràng tổ đình Vĩnh Nghiêm - TP.HCM nhân 18 năm ngày viên tịch của ngài.

Ban đạo từ chứng minh, Đức Pháp chủ GHPGVN cho biết ngài và cả chư vị giáo phẩm Trưởng lão hiện diện rất xúc động khi nghe lại hành trạng, phạm hạnh cao quý của Đức Đệ nhị Pháp chủ và các bậc Thầy. Ngài cũng chia sẻ nhân duyên đặc biệt với Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch, đồng thời mong muốn gương sáng của các bậc tiền nhân sẽ được lưu mãi thế gian, để cho các thế hệ Tăng Ni trẻ noi theo, tinh tấn trên con đường tu tập và phụng sự Chánh pháp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tưởng niệm

Đức Đệ nhị Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch, thế danh Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu Như Sơn, sinh ngày 17-11-Ất Mão (1915) tại phố Hội Bình (Yên Bái). Năm 16 tuổi, ngài từ biệt gia đình xuất gia cầu đạo. Danh đức của Tổ Vĩnh Nghiêm - Thiền gia Pháp chủ Thích Thanh Hanh đã thôi thúc ngài đến chiêm bái chùa Quán Sứ, đảnh lễ Tam bảo, bái kiến Tổ Vĩnh Nghiêm.

Ngài được Tổ chứng minh xuất gia, giao cho Hòa thượng Thích Thái Hòa đưa về tỉnh Hà Nam, đảnh lễ Đệ tứ Tổ Tế Xuyên - Bảo Khám Hòa thượng Thích Doãn Hài và được Hòa thượng Thích Thiện Bản, trụ trì chùa Cao Đà (X.Nhân Mỹ, H.Lý Nhân, Hà Nam) làm Thầy nghiệp sư thế phát, quy y.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại diện pháp quyến tác bạch

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại diện pháp quyến tác bạch

Năm 21 tuổi, ngài được thụ giới Sa-di do Hòa thượng Thích Doãn Hài làm Đường đầu Hòa thượng, đến năm 25 tuổi (1939), chùa Quán Sứ khai mở Đại giới đàn do Hòa thượng Thích Thanh Ất (Tổ Trung Hậu) làm Đường đầu, ngài chính thức được thọ Cụ túc giới, dự vào hàng Tăng bảo. Từ đó, ngài được theo hầu Tổ Tuệ Tạng và tham học Phật pháp tại các trường Phật học: tòng lâm Quán Sứ, Bồ Đề, Cao Phong… trong học chúng và các khóa hạ bấy giờ, ngài luôn được cử giữ chức Chánh duy-na, nêu gương và hộ trì kỷ cương giới đức, phạm hạnh cho đại chúng Tăng-già.

Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, Đức Đệ nhị Pháp chủ luôn thể hiện tâm đức sáng trong của người con Phật xuất trần thượng sĩ, tinh tấn hành trì Giới - Định - Tuệ và phụng sự Đạo pháp - Dân tộc. Ngài được cung thỉnh làm Giới sư rồi làm Hòa thượng Đường đầu truyền trao giới pháp cho các thế hệ hậu học. Ngài được sơn môn, pháp phái thỉnh cử và Giáo hội chỉ định trụ trì các chốn Tổ già-lam như: tòng lâm Quán Sứ, tổ đình Bồ Đề (Hà Nội), tổ đình Tế Xuyên - Bảo Khám, chùa Cao Đà (Hà Nam).

Chư tôn đức đại diện sơn môn

Chư tôn đức đại diện sơn môn

Đại lão Hòa thượng đảm nhiệm nhiều vai trò, trọng trách của Giáo hội trước và sau khi thành lập GHPGVN. Năm 1984, Đức Đệ nhất Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận thỉnh cử ngài giữ chức vụ Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Cùng năm, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội đã cung thỉnh ngài làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ III - năm 1992, ngài được Đại hội suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV và V đã suy tôn Trưởng lão Hòa thượng lên ngôi vị Pháp chủ GHPGVN.

Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN viên tịch lúc 14 giờ 30 phút ngày 6-3-2005 (26 tháng Giêng năm Ất Dậu), tại tòng lâm Quán Sứ - Hà Nội; trụ thế 91 năm, 66 hạ lạp.

Chư tôn đức thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng

Chư tôn đức thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng

Cùng thời gian này, Tăng Ni sơn môn, các tổ đình Quán Sứ, tổ đình Bồ Đề (Hà Nội), tổ đình Tế Xuyên - Bảo Khám, chùa Cao Đà (Hà Nam) thành kính tưởng niệm, tri ân công đức cao dày của Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN.

Hình ảnh lễ tưởng niệm 18 năm ngày Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN viên tịch, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - TP.HCM ngày 15-2-2023

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm Tổ đường

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm Tổ đường

Lễ tưởng niệm 18 năm ngày Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN do Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tổ chức tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Lễ tưởng niệm 18 năm ngày Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN do Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tổ chức tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự niêm hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng nén tâm hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng nén tâm hương tưởng niệm

Lễ tưởng niệm tổ chức trang nghiêm

Lễ tưởng niệm tổ chức trang nghiêm

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại diện sơn môn, pháp phái

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại diện sơn môn, pháp phái

Chư tôn đức đại diện sơn môn, pháp phái

Chư tôn đức đại diện sơn môn, pháp phái

Thành kính tưởng niệm

Thành kính tưởng niệm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Lễ tưởng niệm Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM

Lễ tưởng niệm Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM

Quang cảnh lễ tưởng niệm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm
Quang cảnh lễ tưởng niệm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Chùa "Phật Cô Đơn" với sự chuyển hóa kỳ diệu

[Video] Chùa "Phật Cô Đơn" với sự chuyển hóa kỳ diệu

GNO - Kính mời chư Tăng Ni, quý vị cùng xem phim phóng sự tài liệu về sự chuyển hóa kỳ diệu của chùa "Phật Cô Đơn" - Thanh Tâm tự: Từ điểm tín ngưỡng đến đạo tràng tu học trang nghiêm. Giác Ngộ TV - Báo Giác Ngộ thực hiện tháng 7-2020.
Cảm tạ của gia đình Phật tử Tâm Hạnh Hồ Văn Te

Cảm tạ của gia đình Phật tử Tâm Hạnh Hồ Văn Te

Gia đình chúng con/tôi xin trân trọng tri ân Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm - Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; chư tôn đức Văn phòng II Trung ương GHPGVN, chư tôn đức Ban Từ thiện xã hội, Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Nhựt Tấn...

Thông tin hàng ngày