Bảy gạch đầu dòng của PG tỉnh Quảng Bình

Bảy gạch đầu dòng của PG tỉnh Quảng Bình

GN - Đứng trước những khó khăn cũng là điều kiện để phát triển, HT.Thích Tánh Nhiếp (ảnh) cho rằng làm Phật sự phải dấn thân, người làm công tác Phật sự phải tu tập tốt thì mới giữ vững đạo tâm làm việc. Nói về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Hòa thượng cho biết sẽ có 7 gạch đầu dòng:

- Phát huy những thành tựu đạt được ở nhiệm kỳ đầu, khắc phục những hạn chế vừa qua, đoàn kết, hòa hợp để thực hiện thắng lợi các công tác Phật sự lợi đạo, ích đời…

- Tiến hành thành lập các Ban Đại diện cấp huyện, các Ban hộ tự các chùa, bổ nhiệm trụ trì một số chùa đã tu tạo để Phật sự các nơi được thuận lợi.

- Phát triển công tác hoằng pháp đến từng cơ sở tự viện, tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ Phật tử tu tập tại mỗi địa phương.

- Phát triển Tăng Ni tại địa phương, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chánh pháp, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan không phù hợp với giáo lý nhà Phật và truyền thống văn hóa dân tộc.

- Xúc tiến xây dựng chùa Đại Giác - trụ sở THPG Quảng Bình, thống kê các cơ sở chùa tại các xã , đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ cấp phép trùng tu, trùng kiến, xây dựng lại các chùa trong tỉnh cũng như cho phép xây dựng những chùa mới tại các địa phương chưa có cơ sở chùa chiền. Các chùa trong địa phương tỉnh nhà đều được sự quản lý của BTS Phật giáo tỉnh.

- Giữ vững, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Phật sự thiết thực trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa…

- Tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo trong các dịp lễ hội truyền thống, phát huy nghi lễ, hoằng pháp nhân sự kiện các ngày lễ lớn của Giáo hội và địa phương, đảm bảo đúng pháp luật nhà nước hiện hành và truyền thống Phật giáo!

Bối Bối ghi

-----------

Tin, bài liên quan: PG tỉnh Quảng Bình: Khởi đầu nan - gian nan không nản! ll

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di Lặc và Thần Tài

Di Lặc và Thần Tài

Trong mùa xuân này, tôi đến một số nơi và thấy nhiều mẫu tượng Phật Di Lặc khác nhau. Tượng Di Lặc đứng hoặc ngồi bụng no tròn, nét mặt sáng ngời, vui vẻ. Tượng Ngài cũng như thế nhưng thêm chi tiết đứng trên một cái bao lớn, lưng đeo “bầu rượu”, giữa bụng có chữ Phước...

Thông tin hàng ngày