Bến Tre: Lễ trai đàn cầu siêu anh linh

(GNO- Bến Tre): Ngày 9-8, BTS THPG tỉnh Bến Tre kết hợp với Ban Tôn giáo tỉnh long trọng tổ chức đại lễ trai đàn chuẩn tế kì siêu các anh linh liệt sĩ. Buổi lễ được cử hành tại đền thờ bà Nguyễn Thị Định.

IMG_1250.JPG


IMG_1253.JPG

Hiệp lực cầu nguyện


IMG_1261.JPG

Ban kinh sinh thực hiện nghi thức cầu siêu


IMG_1276.JPG

Cầu nguyện hương linh siêu sanh vào tịnh cảnh


IMG_1256.JPG

Tượng thờ bà Nguyễn Thị Định


IMG_1277.JPG

Lễ trai Tăng


Chư tôn đức Tăng Ni trong BTS THPG tỉnh cũng về chứng minh buổi lễ cùng với một trăm vị chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh cũng đã về tham dự, hiệp lực cầu nguyện cho chư anh linh được siêu sanh về miền tịnh cảnh, cầu quốc thái dân an.

Khóa lễ kì siêu diễn ra hai ngày, được sự tài trợ chính của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và công ty Phương Trang. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày