BR-VT: Chính thức khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng

GNO - Sáng nay, 24-11 (10-10-Canh Tý), tại Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh chính thức khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2564.

anhd (11).JPG

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm hội trường chính thức khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng

7 giờ 30, gần 1.300 giới tử xuất gia đã trang nghiêm cung nghinh chư tôn giáo phẩm từ phương trượng quang lâm hội trường Đại Tòng Lâm chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn lần thứ 10 do BTS GHPGVN tỉnh BR-VT tổ chức, từ ngày 22 – 26-11 (8 – 12-10-Canh Tý), truyền giới tại Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa (dành cho giới tử Bắc tông) và chùa Hộ Pháp (dành cho giới tử Nam tông Kinh).

anhd (14).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư Trưởng lão Phó Pháp chủ HĐCM: HT.Thích Đức Nghiệp; HT.Thích Trí Tịnh; HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM, cùng chư tôn đức HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức Phó Chủ tịch: HT.Thích Thiện Tâm, TT.Thích Thiện Thống; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng, cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng thập sư Tăng và Ni; BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, lãnh đạo BTS các tỉnh, thành lân cận, cùng gần 1.300 giới tử.

Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT.Thích Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, chư Ni trưởng Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; NT.Thích nữ Như Như, Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới BR-VT, cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM, tỉnh BR-VT; cùng chư giáo phẩm giới sư Ni.

anhd (1).JPG

HT.Thích Quảng Hiển phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Quảng Hiển cho biết, Đại Giới đàn Huệ Đăng được tổ chức ngay trên “thánh địa” Đại Tòng Lâm này, có thể cung thỉnh được đông đảo chư tôn đức giáo phẩm, đạo cao đức trọng trong Giáo hội quang lâm tham dự, gia trì và đăng đàn truyền trao giới pháp cho các giới tử là một pháp hội thù thắng, và là phước duyên rất lớn của tất cả các giới tử đang hiện diện.

“Giới pháp của Phật vô cùng quý giá, là nấc thang đầu tiên trên lộ trình tu tập giải thoát giác ngộ, nhân giới sanh định, nhân định mới thành tựu trí tuệ vô lậu. Giới còn được xem là chiếc áo vô tướng thanh tịnh trang nghiêm của người xuất gia tu học chân chính, là thọ mạng của Phật pháp. Người xuất gia tu hành mà xa lìa giới luật thì không thể gọi là người tu hành chân chính và thanh tịnh”, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức khẳng định.

Hòa thượng Trưởng BTS, cầu chúc cho tất cả giới tử thân tâm an ổn, giới thể châu viên, Bồ-đề tâm kiên cố để thọ nhận và đắc giới thanh tịnh.

DHUYNH (4).JPG

TT.Thích Thiện Thuận cung tuyên tiểu sử Tổ Huệ Đăng

Thay mặt Ban Tổ chức, TT.Thích Thiện Thuận, Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh BR-VT đã cung tuyên tiểu sử Tổ Huệ Đăng. Theo đó, Tổ Huệ Đăng (1873-1953) là một vị cao Tăng thời cận đại. Ngài xuất thân từ Bình Định, sau đó hội đủ duyên lành, ngài vào mảnh đất miền Đông Nam Bộ xuất gia với Tổ Hải Hội tại Long Hòa cổ tự.

Sau đó, Tổ Hải Hội gởi ngài đi tham học với Tổ Trí Hải tại chùa Thiên Thai Sơn Thạch ở Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Với đức tính tinh chuyên, ngài thông kinh luật luận, nên Tổ Hải Hội đã truyền trao Cụ túc giới và ban pháp danh Thanh Kế, đạo hiệu Huệ Đăng.

Noi gương công cuộc hoằng pháp của chư vị tổ sư, ngài vân du hóa đạo ở khắp nơi như: chùa Phước Linh, Kiên Linh và kiến tạo tổ đình Long Hòa, Thiên Bửu Tháp. Đặc biệt, năm 1935, ngài thành lập hội Thiên Thai Thiền Giáo tông, đặt trụ sở tại chùa Long Hòa ở tỉnh Bà Rịa, đồng thời cho xuất bản tạp chí Bát Nhã Âm để vận động phong trào Chấn hưng Phật giáo và hoằng dương Chánh pháp. Trường gia giáo cũng được ngài cho khai giảng tại chùa Long Hòa, quy tụ hàng Phật tử xuất gia và tại gia về tu học ngày càng đông.

anhd (6).JPG

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn

Theo báo cáo do ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh trình bày cho biết, Đại giới đàn lần thứ 10 của BTS GHPGVN tỉnh có 1.292 giới tử Tăng Ni đăng ký thọ giới, trong đó giới tử Sa-di: 209 vị, Tỳ-kheo 210 vi, Sa-di-ni: 214, Thức-xoa-ma-na: 262 vị, Tỳ-kheo-ni: 294 vị và giới tử Nam tông Kinh: 103 Giới tử (Sa-di: 23 vị), Tỳ-kheo: 43 vị), Tu nữ: 37 vị).

Đại giới đàn Huệ Đăng với gần 700 giới tử đăng ký thọ Bồ-tát giới và Thập thiện.

anhd (2).JPG

Giới tử Đại giới đàm Huệ Đăng

Tại lễ khai mạc, TT.Thích Pháp Huệ và NS.Thích nữ Như Dung thuộc Ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2564 đã trang nghiêm tuyên bảng cung thỉnh chư tôn giáo phẩm thập sư phương trượng Đại giới đàn.

DHUYNH (8).JPG

Tuyên bảng cung thỉnh chư tôn giáo phẩm thập sư Tăng Đại giới đàn

Theo đó, Đại giới đàn Tăng cung thỉnh HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo, Yết-ma A-xà-lê: HT.Thích Minh Thông, Giáo thọ A-xà-lê: HT.Thích Quảng Hiển, HT.Thích Quang Nhuận và các vị giáo phẩm tôn chứng.

Ban Tổ chức cung thỉnh HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di, Yết-ma A-xà-lê: HT.Thích Quang Nhuận, Giáo thọ A-xà-lê: HT.Thích Hải Ấn và các vị giáo phẩm tôn chứng; Cung thỉnh HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM làm Tuyên Luật sư.

DHUYNH (9).JPG

Cung thỉnh chư giới sư Ni Đại giới đàn Huệ Đăng

Đại giới đàn Ni, Ban Kiến đàn cung thỉnh NT.TN Như Thanh (chùa Phước Quang, TPHCM) đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn Tỳ-kheo-ni, NT.TN Như Từ (chùa Phước Quang, TP.HCM) đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn Thức-xoa-ma-na, NT.TN Như Như (Ni viện Thiện Hòa) đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn Sa-di-ni.
Đại giới đàn Hệ phái Nam tông Kinh, Ban Tổ chức cung thỉnh HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo và HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di và Tu nữ.

Hội đồng giới sư truyền giới Bồ-tát, thập thiện do HT.Thích Quảng Hiển đứng đầu.

2020-11-24_103812.JPG

Đại diện Giới tử đã dâng lời phát nguyện

Đại diện Giới tử đã dâng lời phát nguyện: “Tất cả giới tử Tăng, Ni chúng con chí thành đảnh lễ cầu thỉnh chư tôn đức chứng minh cho thệ nguyện tha thiết của gần 1.300 giới tử chúng con, đời đời tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa và nghiêm trì giới luật dù gặp phải chướng duyên hay nghịch cảnh giữa gió bụi đường đời. Chúng con xin hướng về hồng ân Tam bảo dâng lên chư tôn đức Giới sư niềm tin bất hoại với lòng khát ngưỡng cần cầu Thánh giới”.

DHUYNH (2).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Thay mặt TƯGH, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS chúc Đại giới đàn Huệ Đăng thành công viên mãn, tán thán Ban Tổ chức Đại giới đàn lần thứ 10 mang tôn hiệu của Tổ Huệ Đăng để truyền trao giới pháp cho giới tử Tăng Ni với ý nghĩa nối tiếp, truyền thừa mạng mạch Phật pháp. Hòa thượng tin tưởng sau khi được thọ giới pháp, các giới tử giữ gìn giới pháp trang nghiêm suốt cuộc đời hành đạo.

Lễ khai mạc khép lại sau lời phát biểu của TT.Thích Giác Trí thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ.

DHUYNH (3).JPG

HT.Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư đăng đàn khai đạo giới tử

Sau lễ khai mạc, HT.Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư đăng đàn khai đạo giới tử.

14g chiều nay, Hội đồng thập sư Tăng và Hội đồng thập sư Ni sẽ chính thức tấn đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni; 19g Hội đồng thập sư Tăng - Ni sẽ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Thức-xoa-ma-na.

Hình ảnh khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng:

anhd (13).JPG

Giới tử cung nghinh chư tôn giáo phẩm

anhd (12).JPG
Quang lâm chứng minh khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng

anhd (15).JPG
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

anhd (4).JPG
TT.Thích Đức Thiện tặng hoa chúc mừng Đại giới đàn

anhd (8).JPG
Chư Ni tham dự lễ khai mạc

DHUYNH (5).JPG
Chư Tăng Ban Tổ chức cung nghinh bảng chư giới sư Đại giới đàn

anhd (2).JPG
Gần 1.300 giới tử Tăng Ni

anhd (5).JPG
Chư giới tử Ni

anhd (7).JPG
Giới tử

anhd (9).JPG
Đại giới đàn Huệ Đăng truyền giới tại Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa và chùa Hộ Pháp

anhd (10).JPG
Quang cảnh lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng tại tổ đình Đại Tòng Lâm

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày