BR-VT: Đại giới đàn Huệ Đăng tấn đàn truyền giới

GNO - 14 giờ ngày 24-11 (10-10-Canh Tý), tại Đại Tòng Lâm, điểm truyền giới thuộc Đại giới đàn Huệ Đăng, chư tôn giáo phẩm Hội đồng thập sư đã chính thức tấn đàn truyền giới cho giới tử.

IMG_3443.JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo


Theo đó, Đại giới đàn Tăng, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo, Yết-ma A-xà-lê: HT.Thích Minh Thông, Giáo thọ A-xà-lê: HT.Thích Quảng Hiển, HT.Thích Quang Nhuận và các vị giáo phẩm tôn chứng đã niêm hương bạch Phật, tác pháp yết ma tại giới trường, chư tôn đức giới sư tuần tự cử hành nghi thức y như luật Phật chế định, để truyền giới cho 210 giới tử Tỳ-kheo.

TY KEO 1.jpg

Giới tử Tỳ-kheo chí thành đảnh lễ, cần cầu giới pháp

TY KHEO 2.jpg
Giới tử Tỳ-kheo tấn đàn thọ nhận giới pháp từ chư giáo phẩm giới sư

TY KHEO.jpg
Chí thành cần cầu giới pháp


Đàn Sa-di do HT.Thích Quảng Hiển (do HT.Thích Thiện Pháp có tang sự) đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di, Yết-ma A-xà-lê: HT.Thích Quang Nhuận, Giáo thọ A-xà-lê: HT.Thích Hải Ấn và các vị giáo phẩm tôn chứng.

Sau phần niêm hương bạch Phật, tác pháp yết ma tại giới trường, chư tôn đức giới sư tuần tự truyền giới cho 211 giới tử Sa-di.

SA DI 3.jpg

Giới trường tấn đàn truyền giới Sa-di

SA DI 2.jpg
Giới tử Sa-di đảnh lễ chư giới sư

SA DI.jpg
Trang nghiêm giới trường truyền giới Sa-di


Tại giới đàn Ni - ni viện Thiện Hòa, lúc 3 giờ sáng nay 25-11 (nhằm ngày 11-10-Canh Tý) chư giới sư Hội đồng thập sư Ni do NT.TN Như Thanh (chùa Phước Quang, TPHCM) đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn Tỳ-kheo-ni, NT.TN Như Từ (chùa Phước Quang, TP.HCM) đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn Thức-xoa-ma-na, NT.TN Như Như (Ni viện Thiện Hòa) đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn Sa-di-ni đã quang lâm giới trường niêm hương bạch Phật, thực hiện các nghi thức tác pháp yết-ma... truyền giới cho giới tử Ni Bắc tông.

Chư giới sư Hội đồng thập sư đã tấn đàn truyền giới cho cho 214 giới tử Sa-di-ni, 252 giới tử Thức-xoa-ma-na na, và 288 Tỳ-kheo-ni.

TỲ KHEO NI 1.jpg

Giới tử Tỳ-kheo-ni đảnh lễ tại giới trường ni viện Thiện Hòa

TỲ KHEO NI 2.jpg

Giới sư vấn già-nạn

TỲ KHEO NI (2).jpg
Giới tử thọ nhận y bát trở thành một tân Tỳ-kheo-ni


Buổi lễ truyền giới được diễn ra trang nghiêm như pháp. Ban Nghi lễ cung nghinh hội đồng thập sư của mỗi đàn quang lâm giới trường, đăng đàn truyền giới. Các giới tử thành kính đảnh lễ, nghinh đón giới sư trong sự thiết tha cần cầu giới pháp.

Trước đàn tràng trang nhiêm thanh tịnh, chư giới sư thanh tịnh, giới tử một dạ chí thành cần cầu mong lãnh thọ giới pháp, khi chính thức bước vào ngôi nhà Phật pháp, mỗi giới tử đều tràn đầy niềm hỷ lạc trên gương mặt, trong ánh mắt và tận đáy lòng tri ân sâu sắc đến chư tôn đức Hội đồng thập sư.

thức xoa ma na.jpg

Chư giới sư giới đàn Thức-xoa-ma-na

thức xoa ma na 3.jpg

Giới tử Thức-xoa-ma-na

thức xoa ma na 2.jpg

Lần lượt các giới tử Thức-xoa-ma-na sẽ được tấn đàn thọ nhận giới pháp

sadini.jpg

Đàn truyền giới Sa-di-ni

sadini 2.jpg
Giới tử Sa-di-ni
chí thành và tự thân phát nguyện dõng mãnh tinh tấn tu học

Mỗi giới tử đều lạy tạ chí thành và tự thân phát nguyện dõng mãnh tinh tấn tu học thật tốt để đền đáp ân đức trong muôn một.


Ban TT-TT Phật giáo BR-VT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày