Các tự viện tổ chức lễ vía Bồ-tát Quan Âm

GNO - Ngày 26-7-2013 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Quý Tỵ), là kỷ niệm lễ vía thành đạo của Đức Bồ-tát Quan Thế Âm. Các tự viện Phật giáo Trung Quốc đã long trọng tổ chức các hoạt động như tụng kinh, bái sám, thuyết pháp, truyền đăng, quy y, phóng sanh cầu phúc... để khánh chúc ngày lễ trọng đại này.

h2.jpg
Nhiễu Bồ-tát Quan Âm

Bồ-tát Quan Thế Âm là Đức Như Lai Chánh Pháp Minh thời quá khứ, vì muốn cứu độ chúng sanh cõi Ta-bà mà thị hiện thân Bồ-tát. Bởi tâm bi vô lượng nên được xưng tụng là Bồ-tát Đại từ Đại bi Quan Thế Âm. Bồ-tát Quan Thế Âm tùy cơ ứng hiện thuyết pháp độ sanh, đáng dùng thân nào để độ chúng sanh, thì Ngài sẽ thị hiện thân đó để hóa độ...

Bồ-tát Quan Âm từng giờ từng phút lấy bạt trừ những điều thống khổ cho chúng sanh làm nhiệm vụ của mình, hướng dẫn chúng sanh trở về cõi Tịnh, xa lìa khổ não, được an lạc.

Nhân ngày Thánh đản, mọi người cần phải học tập tinh thần từ bi hỷ xả của Bồ-tát Quan Âm, lấy khí độ cứu người giúp đời làm tấm gương. Nếu muốn làm Bồ-tát Quan Âm tại thế gian, chỉ có tâm này, thì cõi Ta-bà biến thành Tịnh độ, mỗi mỗi đều là đại đạo tràng của Bồ-tát Quan Thế Âm.

Sau đây là chùm ảnh kỷ niệm Thánh đản Bồ-tát Quan Âm:

h1.jpg

Chư Tăng chúng chùa Báo Quốc, núi Nga Mi lạy sám hối

h3.jpg
Thuyết pháp

h4.jpg
Phóng sanh

h5.jpg
Chùa Vạn Niên - núi Nga Mi sám hối

h6.jpg
Các Pháp sư tại Tẩy Tượng Trì, núi Nga Mi tụng kinh

h7.jpg
Chùa Đại An phía bắc núi Nga Mi

h8.jpg
Chùa Tiên Phong - núi Nga Mi

h9.jpg
Hồng Xuân Bình - núi Nga Mi

h10.jpg
Pháp hội Quy y tại chùa Quảng Tế - Bắc Kinh

h11.jpg
Pháp sư Viên Không chùa Quảng Tế chủ trì pháp hội phóng sanh

h12.jpg
Lìa khổ được vui

h13.jpg

h14.jpg
Hiệp hội Phật giáo thành phố Đường Sơn
& chùa Đại Hưng cử hành pháp hội phóng sanh

h15.jpg
"Bất Khẳng Khứ Quan Âm" (Quan Âm không chịu đi)

h16.jpg
Pháp sư Tuệ Ngạc công diễn tích xưa

h17.jpg
Chùa Đông Lâm - Thượng Hải

h18.jpg

h19.jpg
Pháp hội "Đại Bi Sám" tại chùa Hoằng Pháp - Thâm Quyến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày