Từ khóa: Cây nêu
Tìm thấy 1 kết quả
Tái hiện lễ dựng cây nêu ở hoàng thành, cố đô Huế - Ảnh: Cố đô Huế

Cây nêu ngày Tết

GN - Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, tập hạ, chép rằng: “ Bữa trừ tịch nhiều nhà ở trước cửa lớn đều dựng một cây tre, trên buộc cái giỏ bằng tre, trong giỏ đựng trầu, cau, vôi, ở bên giỏ có treo giấy vàng bạc, gọi là ‘lên nêu’

Thông tin hàng ngày