Chư hành giả Ni Q.Phú Nhuận bố-tát đầu mùa An cư

GNO - Sáng 1-5-Mậu Tuất (14-6), quý Ni sư và chư Ni các tự viện, tịnh thất thuộc địa bàn quận Phú Nhuận cùng tập trung tại hạ trường Kim Sơn tụng giới bố-tát.  Đây là buổi tập trung bố tát đầu tiên của chư Ni quận Phú Nhuận trong mùa An cư PL.2562 với gần 120 vị, gồm 60 hành giả An cư tập trung tại hạ trường và 59 vị tùng hạ đến từ các tự viện trong quận.
lamkhe04.jpg
Trùng tuyên giới luật cho đại chúng

5 giờ sáng chư hành giả y áo chỉnh tề tập trung tại chánh điện bắt đầu hành lễ bố-tát. Sau khi niệm hương đảnh lễ Tam bảo, chư Ni phân lập lưỡng ban trang nghiêm an tọa. Ban chức sự hạ trường quỳ trước đại chúng tác bạch thông kiểm số chúng, cung thỉnh sư trụ trì khai thị giới kinh và trùng tuyên giới luật cho đại chúng. Tiếp đến, quý sư cô qua đại Tăng cầu giáo giới thọ An cư quỳ trước đại chúng trùng tuyên lại những lời dạy chư tôn đức Tăng. Quý ngài dạy: "chư hành giả An cư phải y giới y luật hành trì nghiêm túc trong ba tháng An cư mùa Hạ lạp". Sau khi khai thị giới kinh cho hai chúng Sa-di-ni và Thức-xoa, Ni sư Lệ Thuận đại lao chư Ni trùng tuyên giới Tỳ-kheo-ni và giới Bồ-tát. Chư hành giả đồng thanh tịnh lắng nghe lời Phật dạy về giới luật và tâm nguyện hành trì nghiêm mật. Sau buổi bố-tát, Ni sư Lệ Thuận bày tỏ niềm hoan hỷ khi được tiếp đón chư Đại đức Ni cùng trở về bố-tát trong mùa An cư tại hạ trường. Ni sư mong rằng trong những kỳ bố-tát tới, chư Ni quận Phú Nhuận sẽ trở về tụng Luật đông đủ như hôm nay để cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, giữ gìn truyền thống an cư kiết hạ mà đức Thế Tôn đã chế định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chiêm nghiệm thực tế từ kinh luận

Chiêm nghiệm thực tế từ kinh luận

NSGN - Chiêm nghiệm thực tế từ những câu chuyện nhỏ được kể trong kinh luận cho mình một trải nghiệm mới, hiểu được bản chất sự việc con người nhiều hơn, quan trọng là giúp mình bình thản hơn với những gì xảy ra trong thế giới này.

Thông tin hàng ngày