Từ khóa: Chư Tăng bố-tát
Tìm thấy 10 kết quả
Đức Pháp chủ GHPGVN thành kính niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

[ẢNH] Đức Pháp chủ GHPGVN thính giới chung với chư Tăng TP.HCM

GNO - Sáng nay, 31-7 (14-6-Quý Mão), chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện đã vân tập tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự bố-tát, thính giới định kỳ theo truyền thống.
Chư Tăng thính giới tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng TP.HCM bố-tát chung

GNO - Sáng nay, 9-10 (14-9-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện vân tập về Việt Nam Quốc Tự bố-tát, thính giới chung.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 16-3 (14-2-Nhâm Dần), tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện vân tập bố-tát thính giới chung.
Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 17-12 (14-11-Tân Sửu), tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, TP.Thủ Đức vân tập bố-tát thính giới chung.