Kỳ bố-tát cuối năm của chư Tăng, khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Việt Nam Quốc Tự, chư Tăng Phật giáo TP.HCM đã bố-tát, thính giới kỳ cuối năm Canh Tý và khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh.

Sáng 14-12-Canh Tý (26-1), tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, 24 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới kỳ cuối năm Canh Tý.

Kỳ bố-tát cuối năm của chư Tăng, khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng ảnh 1

Chư Tăng bố-tát, nghe giới tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Anh Quốc

Chư tôn đức giáo phẩm đã quang lâm tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Phật giáo TP.HCM cùng đại chúng đã đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường, sau đó trang nghiêm tại chánh điện.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thành kính niêm hương bạch Phật. Với sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, đại chúng đảnh lễ Tam bảo, sám hối như pháp, cùng nghe trùng tụng giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Kỳ bố-tát cuối năm của chư Tăng, khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng ảnh 2

Chư tôn đức Ban Trị sự dâng lời tác bạch khánh tuế chư vị giáo phẩm Trưởng lão Hòa thượng

Kỳ bố-tát cuối năm của chư Tăng, khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng ảnh 3

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng

Sau lễ bố-tát, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thành kính đảnh lễ, khánh tuế theo truyền thống thiền môn đến chư Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhân Tết cổ truyền Tân Sửu.

Hình ảnh lễ bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự:

Kỳ bố-tát cuối năm của chư Tăng, khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng ảnh 4

Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn lễ

Kỳ bố-tát cuối năm của chư Tăng, khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng ảnh 5

Giới luật được nhấn mạnh là biểu hiện của thọ mạng Chánh pháp

Kỳ bố-tát cuối năm của chư Tăng, khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng ảnh 6

Hòa thượng Thích Minh Thông đã trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Kỳ bố-tát cuối năm của chư Tăng, khánh tuế chư vị Trưởng lão Hòa thượng ảnh 7

Bố-tát là sinh hoạt truyền thống và đặc thù của Tăng đoàn nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành

H.D - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cầu nguyện là một nghi thức quan trọng trong các tôn giáo - Ảnh: Làng Mai

Cầu nguyện có tác dụng không?

GNO - Cầu nguyện là một nghi thức quan trọng trong mọi tôn giáo. Cầu nguyện thông thường là khấn nguyện, van xin sự thương xót, ban ơn từ các đấng thiêng liêng. Và dĩ nhiên, cầu nguyện trong Phật giáo khác biệt với các tôn giáo và tín ngưỡng khác.

Thông tin hàng ngày