Từ khóa: chùa Linh Phong
Tìm thấy 12 kết quả
Quang cảnh pháp hội Dược Sư thất châu tại chùa Linh Phong

Chùa Linh Phong khai đàn pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an

GNO - Sáng 18-3, Ni trưởng Thích nữ Tắc Hoa, trụ trì chùa Linh Phong (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) hiệp cùng Ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư thất châu, thắp đèn cầu an, phóng sanh cầu nguyện quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu trừ.