Tiền Giang: Chùa Linh Phong tổ chức pháp hội Dược Sư cầu nguyện bình an

Tôn tượng chư Phật Dược Sư tại pháp hội Dược Sư chùa Linh Phong
Tôn tượng chư Phật Dược Sư tại pháp hội Dược Sư chùa Linh Phong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ni trưởng Thích nữ Tắc Hoa, trụ trì chùa Linh Phong (TT.Tân Hiệp, H.Châu Thành), Ni chúng và đạo tràng Phật tử, sáng 7-3 tổ chức pháp hội Dược Sư thất châu, thắp đèn cầu bình an, nguyện cho quốc gia hưng thịnh, dịch bệnh tiêu trừ.
Chư tôn đức trì tụng kinh Dược Sư

Chư tôn đức trì tụng kinh Dược Sư

Chư tôn đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, sái tịnh đàn tràng và trì tụng kinh Dược Sư, trì chú, niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, hồi hướng công đức cầu nguyện Phật pháp mãi trường lưu, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, dịch bệnh sớm tiêu trừ.

Sau thời khóa trì tụng kinh Dược Sư, thay mặt Ban Tổ chức, Ni trưởng Thích nữ Tắc Hoa dâng lời tác bạch, nêu lên tâm nguyện thành kính vào Đức Phật Dược Sư và học theo công hạnh của Ngài được hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, Phật pháp trường tồn.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đạo từ

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đạo từ

Đãi lao chư tôn Hòa thượng chứng minh ban đạo từ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh tán thán đạo tràng chùa Linh Phong đã thành tâm kiến tạo như luật như pháp nhằm cầu nguyện chánh pháp mãi xương minh, thế giới hòa bình, muôn dân an lạc.

Dịp này, Thượng tọa cũng có lời chức mừng đến Ni trưởng Thích nữ Tắc Hoa và Ni sư Thích nữ Tắc Bửu vừa được nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày