Từ khóa: Chùa Quan Âm Đông Hải
Tìm thấy 4 kết quả
Khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa Quan Âm Đông Hải

Chùa Quan Âm Đông Hải tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên

GNO - Sáng 30-4, chùa Quan Âm Đông Hải (Sóc Trăng) đã khai mạc khóa tu xuất gia gieo duyên, thu hút gần 190 hành giả tham dự. Trong đó, có 100 giới tử phát nguyện thọ giới Sa-di và Sa-di-ni, 90 giới tử phát nguyện thọ Bát Quan trai giới trong vòng 7 ngày từ 29-4 đến 5-5.