Từ khóa: chúc Tết
Tìm thấy 104 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Thư chúc Tết Nhâm Dần của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

GNO - Năm mới đến, tôi mong muốn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục dấn thân nhập thế hơn nữa, làm tốt đời, đẹp đạo; đồng thời không ngừng tinh tấn tu tập, tịnh hóa tam nghiệp bằng cách thực hành các pháp môn tu tập, trừ bỏ gốc rễ của khổ đau: tham, sân, si.