Chùm ảnh: Lễ hội hoa đăng nhân mừng Thánh đản Đức Phật A Di Đà tại Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai

(GNO-Đồng Nai): Nhân lễ vía Đức Phật a Di Đà, Tăng sinh trường Trung cấp Phật học Đồng nai đã thành kính tổ chức lễ hội Hoa đăng tại trường vào đêm 01-01-2010 với sự chứng minh của ĐĐ. Thích Minh Khai - Trưởng ban điều hành trường, ĐĐ. Thích Nguyên Liên - Giáo thọ sư trường.

WHT (2).jpg

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Khai đã nhắc lại công đức niệm Phật, chuyên sâu trì niệm pháp môn Tịnh độ và sách tấn Tăng sinh trẻ phải lập chí thật tu thật học, đoạn trừ lòng nhiễm ô của thế tục, làm theo hạnh nguyện Phật A Di Đà tu tập, phụng sự đạo pháp dân tộc.

WHT (1).jpg

WHT (3).jpg

WHT (4).jpg

WHT (5).jpg

WHT (6).jpg

WHT (8).jpg

WHT (9).jpg

WHT (10).jpg

WHT (7).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu tập cũng như giữ thành

Tu tập cũng như giữ thành

GN - “Một thời, Đức Phật du hành nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

Thông tin hàng ngày