Từ khóa: cúng dường trường hạ
Tìm thấy 21 kết quả
Đoàn đến cúng dường tại hạ trường chùa Vạn Đức

Ni viện Vạn Hạnh cúng dường các trường hạ tại TP.Thủ Đức

GNO - Ngày 9-7, Ni trưởng Thích nữ Giác Thành, Chứng minh Phân ban Ni giới
Phật giáo TP.Thủ Đức, Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Thủ Đức đã hướng dẫn đạo tràng Ni viện Vạn Hạnh cúng dường các trường hạ tập trung.