Từ khóa: cúng thí thực
Tìm thấy 2 kết quả
Ảnh minh họa

Cách thức cúng thí thực cô hồn

GNO - Xin quý Báo cho biết, muốn cúng thí thực cần sắm những vật phẩm gì, đọc tụng kinh nào? Hàng đêm, tôi có thể tụng kinh và hồi hướng công đức cho các vị cô hồn được không?
Hình minh họa - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Cách cúng thí thực cô hồn tại tư gia

GNO - Cúng thí thực cô hồn là pháp bố thí cho loài ngạ quỷ được no đủ. Người Phật tử với lòng từ bi, thương xót những chúng sinh đói khổ nên tìm cách bố thí.