Đà Lạt: Chư Tăng bố-tát, thính giới tại chùa Linh Sơn

GNO - Sáng nay, 20-6 (29-4 nhuận, Canh Tý), chư tôn giáo phẩm chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt đã vân tập chùa Linh Sơn thính giới kỳ bố-tát trong mùa An cư kiết hạ PL.2564.

1 (Copy).JPG


HT.Thích Chơn Quang trùng tuyên giới luật


Sau khi đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường, chư tôn đức đã trang nghiêm tại chánh điện Linh Sơn lễ Phật, nghe trùng tuyên lược giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

HT.Thích Chơn Quang, Chứng minh BTS Phật giáo TP.Đà Lạt đương vi Tuyên luật sư trùng tuyên giới luật, chư hành giả trên 50 vị Tỳ-kheo của TP.Đà Lạt, H.Lâm Hà và Đam Rông tham gia.

Bố-tát định kỳ là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế, để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, nhằm trưởng dưỡng đạo tâm thanh tịnh,  duy trì các pháp thiện lành, trang nghiêm Tăng đoàn.

Ngài Phật Âm trong Luận thư nói rằng: “giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp cũng diệt (Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ).

Trong Tạng luật Đại phẩm 1, chương Trọng yếu khẳng định: “Cho đến khi kinh và vi diệu pháp bị quên lãng mà giới luật chưa bị tiêu hoại thì giáo pháp vẫn còn tồn tại”.

Kinh Di giáo cũng dạy: “Này các Tỳ-kheo sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như người mù mà được mắt sáng, nghèo mà được ngọc quý. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu ta ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy”.

2 (2) (Copy).JPG

Đại chúng nhiếp tâm nghe giới

Mục đích chính của việc hành sự bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hoà hợp và thanh tịnh.

Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày