Từ khóa: đại bi
Tìm thấy 11 kết quả
Mẹ hiền Quan Thế Âm

Mẹ hiền Quan Thế Âm

GNO - Báo Giác Ngộ giới thiệu tới bạn đọc bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Trụ Vũ, với những câu như "Mẹ về trong tiếng thư cưu/ Mẹ về trong bóng Tỳ-khưu mẹ về" ...