Đại giới đàn Tôn Thắng tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo

GNO - Ngày 1-8 (20-6 Mậu Tuất), Ban tổ chức Đại giới đàn Tôn Thắng đã tổ chức lễ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo (tại giới trường chùa Phổ Đà) và Tỳ-kheo-ni (tại giới trường chùa Bảo Quang) trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh.

TDTK-TKN (3).jpg
Cung nghinh chư tôn tịnh đức đăng đàn truyền giới

Tại giới trường chùa Phổ Đà, Ban nghi lễ và dẫn thỉnh đàn đã thành tâm cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM - đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Thiện Thành - đương vi Yết-ma A-xà-lê; nhị vị Giáo thọ A-xà-lê: HT.Thích Trí Viên, HT.Thích Thiện Toàn; Thất Tôn chứng sư: HT.Thích Huệ Thông, HT.Thích Đức Trí, HT.Thích Huệ Chỉnh, HT.Thích Bửu Thiện, TT.Thích Từ Nghiêm, TT.Thích Minh Thành, TT.Thích Hạnh Mãn.
TDTK-TKN (27).jpg
Thập sư truyền giới Tỳ-kheo

TDTK-TKN (30).jpg
Các vị tân Tỳ-kheo thọ y, bát và dụng cụ lọc nước

Tại giới trường chùa Bảo Quang, đàn Tỳ-kheo-ni đã cung thỉnh NT.Thích nữ Diệu Cảnh đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Yết-ma A-xà-lê: NT.Thích Nữ Diệu Thục; Giáo thọ A-xà-lê: NT.Thích nữ Diệu Thuần; Thất Tôn chứng sư: NT.Thích nữ Diệu Quả, NT.Thích nữ Tịnh Đức, NT.Thích nữ Thông Đạo, NT.Thích nữ Hạnh Tâm, NS.Thích nữ Diệu Thuận, NS.Thích nữ Diệu Từ, NS.Thích nữ Hạnh Trí.
TDTK-TKN (53).jpg

TDTK-TKN (49).jpg
Giới tử Tỳ-kheo-ni cầu thọ giới pháp

Chiều cùng ngày, tại giới trường Phổ Đà đã diễn ra lễ Chánh pháp Yết-ma cho Tỳ-kheo-ni. Sau đó là lễ truyền giới Bồ-tát cho các giới tử xuất gia. Sáng nay, 2-8, tại giới trường chùa Pháp Lâm, Đại giới đàn Tôn Thắng tấn đàn truyền giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia cho các giới tử tại gia.  

Nguyên Hà - Nguyễn Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày