Đại giới đàn Vĩnh Tràng truyền giới cụ túc

GNO - Hôm nay, 21-4, tại chùa Phước Hưng (P.1, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) điểm dành cho Tăng và chùa Phước Huệ sở tại - dành cho Ni chính thức truyền giới cụ túc cho giới tử.

>> Long trọng khai mạc Đại giới đàn Vĩnh Tràng

Giới đàn Vĩnh Tràng 2013 Tăng Ni thọ Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni khoảng 200 giới tử.

Đại giới đàn đã cung thỉnh HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp vào ngôi Đàn đầu (giới đàn Tăng); HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM vào ngôi Yết-ma A-xà-lê; TT.Thích Chơn Minh, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp làm Giáo thọ A-xà-lê.

Giới đàn Ni, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc làm Hòa thượng Đàn đầu; Ni trưởng Thích nữ Như Hiếu làm Yết ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Như Hòa làm Giáo thọ A-xà-lê.

Khi được chư tôn trong Tam sư Thất chứng truyền trao giới pháp cho thân huệ mạng, mỗi giới tử rất hoan hỷ khi nhận giới.

Mỗi vị đều được chư Giới sư sách tấn.

Chiều nay, lúc 17g, Đại giới đàn sẽ bế mạc và có tổ chức tấn hương cho Giới tử.

Chùm ảnh do CTV Giác Ngộ Online thực hiện:

gioi dan DT02.JPG

Giới tử thọ giới

gioi dan DT05.JPG

Tam sư Thất chứng Tăng

gioi dan DT06.JPG

gioi dan DT07.JPG

Giới tử Tăng

gioi dan DT11.JPG

gioi dan DT13.JPG

Thọ nhận y-bát, nguyện gìn giữ giới luật tinh chuyên, hoằng dương giáo pháp, rộng độ quần sanh...

gioi dan DT08.JPG

Giới đàn Ni

gioi dan DT09.JPG

gioi dan DT10.JPG

Giới tử chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày