Từ khóa: đại thừa
Tìm thấy 16 kết quả
Học theo hạnh Ngài là lắng nghe với tánh giác thanh tịnh

Tri ân Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Tôi xin kể ra đây ba trường hợp rất nhiệm mầu mà chính tự thân đã trải nghiệm về việc xưng niệm Bồ-tát Quán Thế Âm như là tấm lòng tri ân sâu sắc đến Ngài. Với riêng tôi, Bồ-tát Quán Thế Âm là bậc thánh giả giải thoát trọn vẹn, là hiện thân sống động của tinh thần từ bi, vô ngã vị tha.
Ảnh minh họa

Tongbulgyo và hành trình đặc biệt của Phật giáo Hàn Quốc

GNO - Phật giáo Hàn Quốc giữ một vai trò quan trọng đối với Phật giáo trên toàn cầu. Điều này được đánh dấu bằng sự nỗ lực nội tại nhằm dung hòa những mâu thuẫn nhận thức trong tư tưởng Phật giáo Đại thừa của quốc gia này.
Phật tử tới chùa tụng kinh Dược Sư - Ảnh minh họa của Vũ Giang

Tụng kinh thế nào để cầu an?

GNO - Vì hiện nay có rất nhiều kinh/chú cũng như có nhiều quan điểm tùy thuộc tông phái Phật giáo Nguyên thủy, Đại thừa, Kim cang thừa... khác nhau. Có người nói nên đọc kinh này, người khác khuyên nên trì chú kia khiến tôi không biết phải làm thế nào...
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1235 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bảo tháp Borobudur kiến trúc của giác ngộ

GNO - Truyền thống Phật giáo Đại thừa Mật tông trong thời kỳ đầu đã được biết đến ở Indonesia khi tháp Borobudur kỳ vĩ được kiến tạo. Đây là một trong những trung tâm học thuật lẫy lừng nhất một thời.
Một số phiến kinh Lăng-già (Laṅkāvatāra Sūtra) viết trên lá bối - Ảnh tư liệu

Kinh Đại thừa có phải do các vị Tổ Trung Hoa viết ra?

GNO - Tôi nghe một số vị giảng rằng, kinh điển Phật giáo Hán tạng (Bắc tông, Đại thừa) là không phải do Đức Phật Thích Ca thuyết mà do các vị Tổ Trung Hoa viết ra, như vậy khả năng chính xác không cao như kinh do Đức Phật thuyết trong Kinh tạng Pali (Nam tông, Nguyên thủy)...
Chư thiên thỉnh Phật thuyết pháp - Tranh PGNN

Kinh Phật hệ Nguyên thủy nói rất nhiều về chư thiên

GNO - Ngày nay, xu hướng tìm hiểu và nghiên cứu Đức Phật lịch sử là điều cần thiết, nên làm. Tuy nhiên, quá thiên trọng về “lịch sử” mà cố tình không đề cập đến hay phủ nhận các phương diện khác của giáo pháp Thế Tôn như giáo hóa chư thiên, quỷ thần là một sự lệch lạc cần chấn chỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1123 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Lòng nhân từ của mẹ đề mục phát triển Bồ-đề tâm

GN - Có hai kỹ thuật thiền định để phát triển Bồ-đề tâm. Một trong số đó là phát triển lòng vị tha để thành tựu giác ngộ thông qua kỹ thuật thiền định bảy điểm theo quy luật nhân quả của Đại thừa (một pháp tu theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng).