Đăng đàn truyền giới Bồ-tát tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 15-10-2020 (29-8-Canh Tý), các tân Tỳ-kheo, tân Tỳ-kheo-ni truyền thống Phật giáo Bắc tông vừa thọ giới pháp tại Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, cùng 150 Phật tử tại gia đã vân tập Việt Nam Quốc Tự (Q.10) cầu thọ giới Bồ-tát.

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (1).jpg
Hội đồng Giới sư

Tại đây, Ban Nghi lễ đã cung thỉnh Hội đồng Giới sư gồm 21 vị, gồm Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Minh Chơn… Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; cùng 17 vị giới sư khác đăng đàn truyền giới Bồ-tát; TT.Thích Quảng Chơn và chư tôn đức Ban Nghi lễ làm dẫn thỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức giới sư đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, hướng dẫn các giới tử sám hối thanh tịnh ba nghiệp, giáo huấn về ý nghĩa cao cả của giới Bồ-tát, hạnh nguyện lợi tha, tâm thành tha thiết mà người lãnh thọ giới pháp cần phải phát khởi và gìn giữ.

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (2).jpg
Giới tử đảnh lễ Tam bảo, chư giới sư

Sau khi vấn già nạn giới tử, Hòa thượng Luật sư Thích Minh Thông đã hướng dẫn các giới tử cung thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Bồ-tát Văn Thù làm thầy Yết-ma, cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc làm thầy Giáo thọ, cung thỉnh mười phương Như Lai làm tôn chứng sư và mười phương Bồ-tát làm pháp lữ trao truyền giới pháp Đại thừa của Bồ-tát.

Giới Bồ-tát là thông giới dành cho cả hàng xuất gia và tại gia trong truyền thống Phật giáo Bắc tông. Theo Phạm Võng Bồ-tát giới kinh, giới Bồ-tát gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Người thọ nhận giới pháp này, bên cạnh việc phát khởi tâm Bồ-đề, tự thân nỗ lực hành trì còn phải nuôi lớn tâm đại bi, vì lòng thương tha nhân mà xả thân cứu độ, không ngại gian khổ, khó khăn để hoằng dương giáo pháp chân chánh của Phật, đem an vui, lợi ích đến cho người, cho đời.

Như vậy, người thọ Bồ-tát giới thực hiện vẹn toàn hạnh tự độ và độ tha. Chính điều này đã tạo nên phạm vi tư tưởng và tinh thần vô cùng rộng lớn, khoáng đạt của Bồ-tát giới.

Sau phần truyền giới Bồ-tát, chư tôn đức Giới sư đã trao truyền Tam quy - Ngũ giới cho các Phật tử tại gia phát tâm thọ trì.

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (10).jpg

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (11).jpg

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (15).jpg

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (7).jpg
Trang nghiêm nghi thức truyền giới Bồ-tát

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (8).jpg

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (12).jpg

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (9).jpg

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (4).jpg

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (6).jpg
Giới tử nhất tâm thọ giới

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (13).jpg

Truyền Bồ-tát giới -Tam Qui Ngũ giới- Khất thực (17).jpg
Ngay sau lễ truyền Bồ-tát giới, Hội đồng Giới sư đã truyền Tam quy - Ngũ giới cho thiện tín nam nữ

N.Cường - B.Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1168 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ông nội, bé Nấm và Trung thu

GNO - Năm nay bé Nấm lên năm. Lần đầu có cháu, lại là cháu gái nên ông nội cưng hết biết. Còn hỏi; nhà ông bà nội sinh ra toàn con trai. Bốn thằng ôn chớ ít ỏi gì. Nghịch phá như giặc.

Thông tin hàng ngày