Từ khóa: Đăng ký
Tìm thấy 8 kết quả
Báo Giác Ngộ số 1163: "Quyết lòng tìm đến Linh Sơn"

Báo Giác Ngộ số 1163: "Quyết lòng tìm đến Linh Sơn"

GNO - Báo Giác Ngộ số 1163 ra ngày 5-8- giới thiệu cùng bạn đọc bài giảng trên của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về những điều quan trọng trong lập chí của người tu hành để đạt được thành tựu tâm linh, sống tự tại giữa những ràng buộc và bất như ý. Bài trên mục Phật học.

Vì cho đi là còn mãi

GN -  Mỗi người đều có khoảng thời gian tồn tại hạn hữu trên đời; ta thường nói về những việc mình cần làm khi được sống, nhưng đã bao giờ ta nghĩ đến điều mình sẽ làm một khi trái tim ngừng đập?