Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương trình tờ trình tấn phong tại hội nghị
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương trình tờ trình tấn phong tại hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Hội nghị kỳ 6 - Khóa VIII (2017-2022), Ban Tăng sự đã trình và được Hội nghị thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm 945 Tăng Ni, trong đó có 63 vị từ Thượng tọa lên giáo phẩm Hòa thượng và 274 vị từ Đại đức lên Thượng tọa.
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 1

Tờ trình danh sách tấn phong giáo phẩm 945 vị Tăng Ni tại hội nghị kỳ 6 - Khóa VIII Hội đồng Trị sự

Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 2
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 3
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 4
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 5
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 6
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 7
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 8
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 9
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 10
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 11
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 12
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 13
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 14
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 15
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 16
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 17
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 18
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 19
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 20
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 21
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 22
Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa năm 2021 ảnh 23

Giác Ngộ online sẽ cập nhật danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, Ni sư đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di Lặc và Thần Tài

Di Lặc và Thần Tài

Trong mùa xuân này, tôi đến một số nơi và thấy nhiều mẫu tượng Phật Di Lặc khác nhau. Tượng Di Lặc đứng hoặc ngồi bụng no tròn, nét mặt sáng ngời, vui vẻ. Tượng Ngài cũng như thế nhưng thêm chi tiết đứng trên một cái bao lớn, lưng đeo “bầu rượu”, giữa bụng có chữ Phước...

Thông tin hàng ngày