Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm - Ảnh: Đăng Huy
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm - Ảnh: Đăng Huy

GNO - Hội nghị kỳ 6 - Khóa VIII (2017-2022), Ban Tăng sự đã trình và được Hội nghị thông qua danh sách tấn phong 147 vị Ni sư lên giáo phẩm Ni trưởng, 461 vị Sư cô tấn phong lên giáo phẩm Ni sư.

Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 1
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 2
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 3
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 4
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 5
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 6
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 7
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 8
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 9
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 10
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 11
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 12
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 13
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 14
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 15
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 16
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 17
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 18
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 19
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 20
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 21
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 22
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 23
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 24
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 25
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 26
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 27
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 28
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 29
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 30
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 31
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 32
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 33
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 34
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 35
Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và Ni sư năm 2021 ảnh 36

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di Lặc và Thần Tài

Di Lặc và Thần Tài

Trong mùa xuân này, tôi đến một số nơi và thấy nhiều mẫu tượng Phật Di Lặc khác nhau. Tượng Di Lặc đứng hoặc ngồi bụng no tròn, nét mặt sáng ngời, vui vẻ. Tượng Ngài cũng như thế nhưng thêm chi tiết đứng trên một cái bao lớn, lưng đeo “bầu rượu”, giữa bụng có chữ Phước...

Thông tin hàng ngày