Đẩy nhanh tiến độ cấp chủ quyền đất cho cơ sở PG

GNO - Trong những năm qua, UBND tỉnh Nghệ An có nhiều việc làm thể hiện sự quan tâm đến hoạt động của các cơ sở tôn giáo. Một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực là thực hiện chính sách về cấp và giao quyền sử dụng đất và quy hoạch xây dựng cho các cơ sở tôn giáo để làm nơi thờ tự, sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh.

Theo thống kê, từ năm 2010 đến tháng 7-2015, UBND tỉnh đã chấp thuận phục hồi  47 ngôi chùa, hiện còn 31 ngôi chùa có thực trạng cơ sở, đất đai có nguồn gốc chùa Phật giáo chưa được UBND tỉnh quyết định chấp thuận phục hồi sinh hoạt. Mặc dù chưa được chấp thuận phục hồi sinh hoạt nhưng các ngôi chùa này vẫn được ứng xử như là một ngôi chùa có chủ quyền đất đai.

Nghe an.jpg
Chùa An Thái (Quỳnh Lưu) nằm trong diện kiểm tra cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2015

Tính đến thời điểm tháng 7-2015 có 3/47 ngôi chùa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích là 18.603m2 (chưa kể diện tích của chùa Đại Tuệ - Nam Đàn); 8 chùa đã được phê duyệt quy hoạch, với diện tích là 273.859m2

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, ngày 6-4-2015 của UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1701/QĐ-UBND về thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, cơ sở Phật giáo về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với cấp giấy phép xây dựng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, có 13 ngôi chùa cần hướng dẫn làm thủ tục trong năm 2015.

Để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối cơ sở Phật giáo, kể từ ngày 6-7 đến 22-7-2015, UBND tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra các địa phương, các cơ sở Phật giáo trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng của các cơ sở Phật giáo, hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp phép xây dựng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các huyện, xã cử cán bộ hỗ trợ công tác thiết lập và thẩm định hồ sơ tại cơ sở để rút ngắn thời gian.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày