Điểm tin GN: 3 tự viện là giáo sản công vĩnh viễn

GNTV - Điểm tin Giác Ngộ tuần qua, từ ngày 15 đến 21-1, gồm những sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế: Hành chánh Giáo hội, Hoằng pháp, Tăng sự, Giáo dục, Nghi lễ, Phật giáo nước ngoài… 

Mời bạn đọc xem mục điểm tin của Giác Ngộ TV.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày