Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên

(GNO-Đồng Nai): Đêm mùng 1 Tết Dương lịch (tức 17-11-Kỷ Sửu), nhân khóa tu một ngày niệm Phật với niềm hân hoan khát ngưỡng, chiêm bái tưởng niệm về đấng Từ phụ A Di Đà, hoàng ngàn Phật tử tỉnh Đồng Nai đã hòa vào không khí thiêng liêng đêm hoa đăng tại chùa Phước Viên hướng về lễ Thánh đản của Ngài.

Chứng minh buổi lễ: HT. Thích Quang Đạo - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Nai, Hiệu phó Học vụ Trường TCPH Đồng Nai, viện chủ chùa Phước Viên, TT. Thích Thiện Đạo - Trụ trì chùa Phi Lai, TT. Thích Phước Hoàn - Giáo thọ sư chùa Phước Viên cùng toàn thể Tăng của chùa.

Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 1

Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 2

Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 3

Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 4

Trong lời đạo từ đến toàn thể Phật tử tham dự, Hòa thượng Thích Quang Đạo đã nói về ý nghĩa niệm Phật. "Hành giả tu hành pháp môn tịnh độ, trước hết phải tu ba tịnh phước: thứ nhất hiếu thuận cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, phát lòng từ không sát hại chúng sanh, tu 10 điều lành; thứ 2: quy y tam bảo, thọ trì và gìn giữ giới đức thanh tịnh, không trái oai nghi; thứ 3: phát Bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, trì tụng khinh điển đại thừa, khuyến tấn mọi ngời tu hành. thành tựu 3 tịnh phước này rồi hành giả chuyên tâm trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật đếm lúc nhất tâm bất loạn thì tâm của hành giả tương ưng với tự tánh Di Đà; khi đó cảnh giới Tây phương Cực lạc hiển bày lúc đó đức Phật Di Đà và Thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Cực lạc”, Hòa thượng khuyến tấn.

Sau đây là một số hình ảnh của lễ hội Hoa đăng đầy sác màu này:

Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 5
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 6
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 7
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 8
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 9
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 10
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 11
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 12
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 13
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 14
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 15
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 16
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 17
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 18
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 19
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 20
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 21
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 22
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 23
Đồng Nai: Sắc màu Hoa đăng nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Viên ảnh 24

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những thiết trí kính mừng Phật đản mộc mạc, chân thành tràn đầy niềm hỷ lạc được dâng lên cúng dường ngày Khánh đản

Đắk Nông: "Nhà nhà làm Phật đản" tại tư gia

GNO - Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc thi online thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni đã thu hút sự hưởng ứng của nhiều tư gia Phật tử.

Thông tin hàng ngày