Đức Dalai Lama gặp gỡ chư Ni

Đức Dalai Lama gặp gỡ chư Ni

GNO - Đức Dalai Lama đã gặp nữ tu Phật giáo từ 8 ni viện khác nhau tập trung tại ni viện Dolma Ling - được tổ chức vào giữa tháng trước (ảnh).

Về vấn đề thọ giới Tỳ-kheo-ni chưa được giải quyết, Đức Dalai Lama nói rằng đó không phải là một cái gì đó mà chỉ một mình ngài có thể quyết định. "Nó đòi hỏi một sự đồng thuận trong cộng đồng tu viện. Chúng ta đã tổ chức các cuộc họp và các cuộc thảo luận giữa chính chúng ta với các cộng đồng khác, chẳng hạn như những nhân vật trụ cột cao cấp trong Vinaya (Luật) thuộc truyền thống Pali".

Ngài đã nhắc lại rằng chư Ni có quyền bình đẳng trong nghiên cứu Phật pháp, đó là lý do tại sao gần 40 năm trước, ngài đã khuyến khích các nữ tu Phật giáo bắt tay vào việc nghiên cứu triết học.

Đức Dalai Lama giải thích rằng giáo huấn của Đức Phật bao gồm sự chứng ngộ cũng như kiến ​​thức. Ngài nói: "Nghiên cứu là điều cần thiết để đạt được sự hiểu biết và thực hành là điều cần thiết để đạt được sự chứng ngộ. Thực hành chỉ có thể diễn ra trên cơ sở của sự hiểu biết".

Đức Dalai Lama nói pháp là một điểm nối quan trọng. Ngài cho biết nhiều người có thể nghĩ rằng sẽ là điều tốt khi dành phần đời còn lại để sống như một ẩn sĩ, nhưng người có trình độ cũng cần thiết để dạy cho những người khác. "Một khi bạn hoàn tất việc học, chúng tôi sẽ cần chư Ni đảm trách giảng dạy. Cho đến bây giờ Ni giới đang dựa vào các Tăng sĩ để tu học, nhưng trong tương lai sẽ là điều rất quan trọng khi có những nữ tu Phật giáo dạy cho các nữ tu".

Văn Công Hưng (Theo Phayul)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày