Gia Lai: Triển khai tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ

Gia Lai: Triển khai tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ
(GNO-Gia Lai): Ngày 23-9, Thường trực BTS PG Gia Lai tổ chức phiên họp bất thường, nội dung bàn công tác chuẩn bị Đại giới đàn Cam Lồ diễn ra từ ngày 24 đến 28-10-2010 tại chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn - TP. Pleiku.

Buổi họp đặt dưới sự chứng minh và chủ trì của HT. Thích Từ Hương - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS; HT. Thích Viên Quán - Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Cam Lồ. Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử thành viên Ban Kiến đàn, trụ trì các tự viện, tịnh xá cùng tham dự.

Sau phần khai mạc buổi họp của Hòa thượng chủ trì, lần lượt chư tôn đức các tiểu ban thuộc Ban Kiến đàn báo cáo các công việc chuyên trách. Cuộc họp thảo luận góp ý chỉnh sửa và đã thống nhất các nội dung như:

- Đại giới đàn Cam Lồ thụ lý tổng cộng 347 hồ sơ xin thọ giới của các giới tử trong và ngoài tỉnh, trong đó 86 giới tử Tỳ kheo, 69 giới tử Tỳ kheo ni, 80 giới tử Sa di, 112 giới tử Sa di ni, 104 giới tử Thức xoa ma na. Tiếp nhận 57 giới tử thọ Bồ tát giới, 507 giới tử Thập thiện.

- Giới tử Tăng được truyền giới tại chùa Minh Thành, giới tử Ni thọ giới tại chùa Bửu Sơn.

- Công tác thỉnh Hòa thượng chứng minh thập sư, giới sư đã hoàn tất.

- Phê duyệt các nội dung liên quan đến đề thi khảo thí, dự thảo diễn văn khai mạc, bế mạc, lời phát nguyện của giới tử và công tác thực hiện kỷ yếu cho Đại giới đàn được thông qua.

- Đẩy mạnh công tác chuẩn bị cơ sơ vật chất, khu vực nghi ngơi sinh hoạt cho giới tử trong suốt thời gian diễn ra giới đàn.

- Các công tác khác như cung nghênh đón tiếp, nghi lễ, quay phim chụp ảnh, báo chí truyền thông, trang trí giới trường... đã được bàn thảo và thông qua.

Nhìn chung, tất cả các công tác chuẩn bị cho Đại giới đàn Cam Lồ đã được các thành viên Ban Kiến đàn, các tiểu ban thực hiện hoàn tất. Đây là một sự kiện mang ý nghĩa quan trọng của PG Gia Lai.

Đặc biệt trong ngày làm việc, BTS cũng đã phê duyệt ủng hộ xây dựng 3 nhà tình nghĩa tổng trị giá 90 triệu đồng dành cho đồng bào nghèo huyện biên giới Đức Cơ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tam thời đồng hiện" của Quang Đức

Mặc sen

GNO - Mặc Hương đã nở sen và tỏa hương vào đời sống mỹ thuật từ khi nhóm họa sĩ Phật tử này hình thành và triển lãm lần đầu vào mùa sen Phật lịch 2551 khi mới chỉ gồm 10 thành viên.

Thông tin hàng ngày