“Giác ngộ” ở Viêng Chăn

Đến Viêng Chăn, ngoài kiến trúc chùa và tháp đồ sộ về quy mô thì cái mà người ta cảm thấy bằng lòng, thích thú và rất muốn khám phá ấy chính là sự thật thà và thuần phác của người Lào.
10_GiacngoViengChan1.jpg

Trên khắp các đường phố của Viêng Chăn, người ta thường dễ bắt gặp những đoàn sư

đi khất thực, nhất là vào buổi sáng


Có thể bỏ tiền của và công sức ra là có kiến trúc nhưng sự thật thà, hiền lành và chất phác đã trở thành bản tính thì không thể mua được bằng tiền. Tôi đã chiêm nghiệm và đi tìm lời giải cho những bản tính riêng có này của người Lào. Đó có thể là văn hóa, là giáo dục nhưng có một cái trội hơn cả để làm lên tính cách Lào chính là sự ảnh hưởng của Phật pháp khi mà quốc gia này đã chọn Phật giáo làm Quốc đạo cho mình. Năng đi chùa, coi chùa là chốn gửi gắm tâm linh và niềm tin, hình như đạo đã thấm nhuần vào mỗi con người và làm lên những tính cách đáng mến, không dễ có ấy.
10_GiacngoViengChan2.jpg


Bất cứ lúc nào cũng có thể lên chùa để tĩnh tâm

10_GiacngoViengChan3.jpg


Những người tu hành luôn được các thành phần trong xã hội kính trọng nhất

10_GiacngoViengChan4.jpg


Tâm thức kính Phật được hình thành với mỗi con người từ tấm bé
bằng việc cho trẻ đi chùa


10_GiacngoViengChan5.jpg

Thành tâm và tôn  kính!

10_GiacngoViengChan6.jpg


Ngoài giờ đến trường, không được ai nhắc nhở nhưng

nhiều học sinh bậc phổ thông ở Viêng Chăn vẫn tự nguyện đến chùa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày