Từ khóa: Giới đàn
Tìm thấy 13 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1154 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Giới tử Tỳ-kheo-ni đắc giới giữa hai bộ Tăng?

GN - Sau khi Giác Ngộ số 1146 đăng tải bài viết “Một số vấn đề trong truyền thọ giới Tỷ-kheo-ni hiện nay”, tòa soạn nhận được một số phản hồi từ chư tôn đức ở trong và ngoài nước, bày tỏ sự quan tâm đối với vấn đề này.
Ảnh minh họa

Tứ Y - Tứ thánh chủng trong giới đàn truyền giới

GN - Luật Phật quy định, và hiện nay áp dụng, sau khi bạch tứ yết-ma thành tựu, tức là sau khi giới thể Cụ túc đã thành tựu trên giới tử, thì truyền tứ khí cho Tỷ-kheo hoặc bát khí cho Tỷ-kheo ni, và truyền Tứ y chung cho cả Tăng-Ni.