Hà Nội: Lễ khai pháp tại trường hạ chùa Trung Hậu

GNO - Sáng qua, 30-5 (24-4-Bính Thân), tại tổ đình Trung Hậu (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai pháp An cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016 dưới sự chứng minh của Đức Pháp chủ HĐCM - ngôi Đường chủ hạ trường - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ.
hanoi 2.jpg
Quang cảnh lễ khai pháp tại trường hạ Trung Hậu

Hạ trường Trung Hậu cung thỉnh HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội làm Chủ pháp; TT.Thích Chiếu Tạng, Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội, Chánh Duy-na. Số lượng Tăng Ni an cư tại trường hạ là 99 hành giả thuộc 3 huyện Mê Linh, Đông Anh và Sóc Sơn. Cũng như các trường hạ khác ở phía đông Hà Nội, chư Tăng Ni an cư tại trường hạ Trung Hậu sẽ tu học theo bộ Phật Tổ tam kinh. Trước lời tác bạch nhất tâm cầu pháp của đại diện các hành giả, HT.Thích Bảo Nghiêm đã tùy hỷ nhận lời và hứa khả sẽ cùng với chư tôn đức giảng sư hoàn thành tốt mục tiêu giảng dạy tu học đã đề ra cho hạ trường. Đồng thời Hòa thượng tán thán công đức của TT.Thích Chiếu Tạng trong việc hoằng pháp lợi sinh, gìn giữ, tu bổ và xây dựng tổ đình Trung Hậu được trang nghiêm tố hảo như ngày nay.
hanoi 1.jpg
Chư hành giả tác bạch cầu pháp

Trong bài giảng pháp đầu tiên của trường hạ, HT.Thích Bảo Nghiêm đã giảng giải sơ lược cho đại chúng về bộ Phật Tổ tam kinh, gồm kinh Tứ thập nhị chương, kinh Di giáo, Quy Sơn cảnh sách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

GNO - Ngày 29-11, sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027), Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã được chư tôn đức đồng thành suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. 

Thông tin hàng ngày