Từ khóa: hành giả
Tìm thấy 218 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1227 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Có phải tất cả chúng ta đều mang tâm thức "ngạ quỷ" ?

GNO - Sự thiếu thốn và khao khát liên tục đã khiến cho tâm thức ngạ quỷ hiện hữu trong chúng ta mà chúng ta lại không hề hay biết. Nếu không được nhận diện và chữa lành, thì những cảm giác này sẽ ám ảnh và khiến chúng ta không thể phát triển tâm được.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1220 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo với bản sắc văn hóa các quốc gia phương Nam

GNO - Theo nghiên cứu và khảo sát quan trọng được công bố mới đây liên quan đến Phật giáo của Trung tâm nghiên cứu Pew, Phật tử ở các nước Thái Lan, Campuchia và Sri Lanka đã công nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa Phật giáo và nền văn hóa, chính trị cũng như xã hội ở đất nước của họ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1218 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ai cũng cần được yêu thương

GNO - Adele Tomlin, một học giả, tác giả, nhà sáng lập Dakini Translation and Publications, đồng thời là một hành giả Kim Cang thừa nổi tiếng, vừa qua đã chia sẻ về một số quan điểm của mình xoay quanh tình yêu thương, hạnh phúc và các mối quan hệ từ sự góc nhìn của Phật giáo.
Tình mẹ là tiền đề phát khởi Bồ-đề tâm

Tình mẹ là tiền đề phát khởi Bồ-đề tâm

GNO - Đây là hành trình gồm bảy bước để phát khởi tâm Bồ-đề được được Đức Dalai Lama giới thiệu. Trong đó, ngài nhấn mạnh việc quán chiếu về tình mẹ như là tiền đề để phát khởi lòng từ bi và bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, từ đó làm lớn mạnh tâm Bồ-đề của hành giả tu tập theo con đường Phật giáo.