Từ khóa: hỗ trợ người nghèo chống COvid-19
Tìm thấy 6 kết quả
Nỗ lực giúp ích đến cộng đồng

Nỗ lực giúp ích đến cộng đồng

GNO - Bà Phan Thị Hoa, 60 tuổi, Chi hội trưởng Phụ nữ khu dân cư Thanh Vinh 4, phường Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) thường xuyên đi thu gom rác còn khả năng tái chế, bán lấy quỹ giúp đỡ hộ nghèo...

Thông tin hàng ngày