Từ khóa: Hòa thượng Danh Đổng
Tìm thấy 14 kết quả
Giới trường truyền giới Tỳ-kheo đến 27 vị giới tử biệt truyền của hệ phái Nam tông Khmer

Kiên Giang: Hệ phái Nam tông Khmer có thêm 27 tân Tỳ-kheo

GNO - Sáng 1-7, tại chùa Cà Nhung (xã Định Hòa, H.Gò Quao), Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang tổ chức giới đàn truyền giới Tỳ-kheo cho 27 Sa-di thuộc hệ phái Nam tông Khmer đến từ nhiều trú xứ ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.