Từ khóa: Hòa thượng Thích Nhựt Tấn
Tìm thấy 24 kết quả
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp định kỳ báo cáo hoạt động Phật sự

Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp định kỳ triển khai hoạt động Phật sự Quý II năm 2024

GNO - Chiều 11-3, tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh Bến Tre - chùa Viên Minh, Ban Trị sự tỉnh diễn ra họp định kỳ báo cáo hoạt động Phật sự Quý I và triển khai chương trình hoạt động Quý II - 2024, với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sơ kết hoạt động Phật sự tháng 6 và triển khai công tác sắp tới

Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sơ kết hoạt động Phật sự tháng 6 và triển khai công tác sắp tới

GNO - Ngày 10-7, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Viên Minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp báo cáo hoạt động Phật sự tháng 6 và triển khai chương trình Phật sự tháng 7-2023, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu khai mạc buổi họp của Ban Trị sự tỉnh

Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023

GNO - Sáng 10-6, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Viên Minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự quý II- 2023 và triển khai chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.