Học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức bảo vệ luận văn

GNO - Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM và khoa Sau đại học đã tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các học viên lớp sau đại học vào sáng 4-7 tại cơ sở đường Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận.

1hv.jpg


Học viên Thích nữ Nhuận Bình trình bày luận văn

Theo đó, đề tài “Nghiên cứu kinh Ví dụ con rắn trong kinh Trung bộ của học viên Thích nữ Nhuận Bình doTT.TS Thích Nhật Từ hướng dẫn - Hội đồng chấm luận văn gồm TT.TS Thích Viên Trí, Chủ tịch cùng các thành viên: TT.TS Thích Hạnh Bình,  TT.TS Thích Tâm Đức, nhận xét 1, 2; TT.TS Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng; SC.TS Thích nữ Hương Nhũ, Thư ký.

Đề tài “Tìm hiểu Phật giáo Châu Âu giai đoạn1844 - 1946” của học viên Thích nữ Huệ Liên, hướng dẫn là SC.TS Thích nữ Như Nguyệt do TT.Thích Chơn Minh, Chủ tịch Hội đồng chấm luân văn, cùng các thành viên: TT.Thích Viên Trí nhận xét 1; TS Trần Hồng Liên, nhận xét 2; TT.Thích Phước Đạt, Ủy viên Hội đồng; ĐĐ.Thích Giác Hoàng Thư ký.

2hv.jpg


Học viên Huệ Liên trả lời câu hỏi của Hội đồng chấm luận văn

Kết quả sau phản biện, Hội đồng chấm chưa đạt, phải làm lại, trình bảo vệ đối với học viên Nhuận Bình. Còn học viên Huệ Liên đạt điểm trung bình là 6,8.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhập Không môn vào thế giới Phật

GNO - Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.

Thông tin hàng ngày