Từ khóa: Học viện Phật giáo tại TP.HCM
Tìm thấy 6 kết quả
Chư tôn đức niệm Phật trước khi diễn ra phiên họp

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học vào cuối tháng 12-2023

GNO - Sáng 19-10, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có phiên họp thảo luận về công tác giảng dạy cũng như dự thảo một số nội dung hoạt động trong thời gian sắp tới để trình Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện thông qua, trước khi tổ chức thực hiện.

[Video] Chia sẻ của Đức Pháp chủ GHPGVN với Tăng Ni trẻ nhân mùa Vu lan

[Video] Chia sẻ của Đức Pháp chủ GHPGVN với Tăng Ni trẻ nhân mùa Vu lan

GNO - Trên tinh thần Vu-lan báo hiếu, Đức Pháp chủ ôn lại hình ảnh Thánh Tăng Mục-kiền-liên cứu mẹ, và khuyến tấn người xuất gia thực hành giữ tâm thanh tịnh để cầu nguyện. Sự cầu nguyện này không chỉ giúp hương linh quá vãng mà còn giúp quần chúng Phật tử hoan hỷ và tu dưỡng phước đức, thực hành các hạnh lành.