Hồi hướng phước đức cho người thân

Khi bạn làm lành và hồi hướng công đức cho người khác sẽ được nhiều lợi ích.
Khi bạn làm lành và hồi hướng công đức cho người khác sẽ được nhiều lợi ích.

GN - Không nên chỉ hồi hướng phước đức cho riêng người thân của mình.

HỎI: Đã sáu năm qua, nhờ duyên lành, tôi được biết đến pháp môn Niệm Phật. Từ đó, dù rất bận rộn với cuộc mưu sinh nhưng tôi vẫn dành thời gian hàng ngày niệm Phật, bố thí, phóng sanh, cúng dường, hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh được lợi lạc, cùng hướng về Tịnh độ. Nhưng trong gia đình tôi, lại có người em không tin Phật, không niệm Phật, ham chơi bời, học hành sa sút. Dù tôi cố gắng khuyên bảo thế nào em cũng không nghe. Tôi muốn chuyển tâm cho em tôi quay về nương tựa Tam bảo, chăm chỉ học hành. Tôi dự định, sau mỗi thời khóa công phu niệm Phật, hoặc làm các việc thiện lành, tôi chỉ tập trung hồi hướng cho em tôi được không? Sau khi em tôi có chuyển biến tốt, tôi lại hồi hướng rộng khắp như cũ, như vậy có sai với Chánh pháp không?  Em tôi nhận được lợi ích gì từ việc hồi hướng này? Tôi phải làm gì để chuyển tâm cho em hướng thiện?

(DIỆU TÚY, dieutuydieuhien@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Diệu Túy thân mến!

Thông thường, để khuyến hóa những người thân sửa đổi tâm tánh thì chúng ta dùng cách gần gũi sẻ chia, giảng giải, phân tích cặn kẽ vấn đề với lòng thương chân thật (tâm từ bi) để họ dần thức tỉnh mà hồi tâm hướng thiện. Nhưng không phải ai nghe những lời khuyên hướng thiện ấy cũng đều dễ dàng thay đổi. Do đó, nương nhờ oai lực Tam bảo, nỗ lực tu tập để hồi hướng phước đức cho người thân, cầu mong cho họ thức tỉnh và chuyển hóa là điều cần làm.

Hồi hướng phước đức tu thiện cho những người thân là một pháp hành phổ biến. Người con Phật phát tâm tinh tấn tu tập, làm thiện rồi sau đó đem phước đức hồi hướng, cầu nguyện tốt lành cho thân nhân của mình. Theo pháp hồi hướng, trước tiên mình nguyện hồi hướng phước đức cho người thân, liền sau đó hồi hướng phước đức ấy rộng khắp cho chúng sanh trong pháp giới. Không nên chỉ hồi hướng phước đức cho riêng người thân của mình. Vì tâm mình càng mở rộng vô biên thì phước đức của mình càng được nhân lên đến vô lượng.

Khi bạn làm lành và hồi hướng phước đức cầu mong cho em hướng thiện thì chắc chắn em của bạn sẽ được lợi ích. Tuy vậy, để em của bạn có sự chuyển hóa tích cực, đúng như ý của mình thì còn tùy thuộc nhiều nhân duyên, trong đó sự gia tâm kiên trì của bạn và sự thức tỉnh của người em mới là điều quan trọng nhất.

Hội đủ các duyên lành như kiên trì khuyên bảo, chỉ bày điều phải trái, hơn thiệt cho em bằng tất cả lòng yêu thương chân thành; tạo điều kiện cho em tiếp xúc với những hậu quả do lạc vào đường mê để em tự chiêm nghiệm, rút ra bài học; luôn cầu nguyện ơn trên Tam bảo gia hộ, soi sáng cho em hướng thiện; nỗ lực tu tập và làm lành để hồi hướng phước đức cho em; tự thân người em thức tỉnh biết “quay đầu là bờ” mà hồi tâm chuyển ý… thì em của bạn sẽ trở thành người tốt.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày