Từ khóa: HT Thích Hải Ấn
Tìm thấy 5 kết quả
Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Cố vấn Ban Tổ chức và Hòa thượng Thích Hải Ấn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển” trình bạch lên Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Hải Ấn cung thỉnh Đức Pháp chủ chứng minh hội thảo về Thiền phái Liễu Quán

GNO - Hòa thượng Thích Hải Ấn và Hòa thượng Thích Quang Nhuận đại diện Ban Tổ chức Hội thảo “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển” đến trình và cung thỉnh Đức Pháp chủ quang lâm về cố đô Huế tham dự chứng minh chuỗi sự kiện trong dịp tưởng niệm ngày Tổ sư Liễu Quán (1667-1742) viên tịch.