Từ khóa: HT.Thích Phổ Tuệ
Tìm thấy 3 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh dâng hương trước bảo tháp cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng viếng tháp, thăm lại thiền thất Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

GNO - Sáng nay, 30-10 (16-9-Quý Mão), tại tổ đình Viên Minh (X.Quang Lãng, H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm viếng bảo tháp và thăm thiền thất cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN nhân tuần lâm Đại tường của ngài.
Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Ảnh: Bảo Trinh

Tùng lâm cương kỷ

GNO - Trong thiền thất đơn sơ, bên chiếc bàn ọp ẹp được đóng từ thời bao cấp, ngài bày tỏ ưu tư về thực trạng của Giáo hội, mong muốn duy trì, bảo đảm sự hòa hợp thanh tịnh của Giáo hội, kỷ cương của tùng lâm.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1174 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Bậc Vô tác Chân nhân”

GNO - Trong thâm cảm của người học Phật, tôi xem Đức Pháp chủ đệ tam là “ Bậc vô tác chân nhân”, một nhân cách thật sự đặc biệt của Phật giáo Việt Nam.