Từ khóa: Húy nhật
Tìm thấy 35 kết quả
Báo Giác Ngộ số 1144: "Sống trong bổn hoài tôn sư"

Báo Giác Ngộ số 1144: "Sống trong bổn hoài tôn sư"

GNO - Nhân tưởng niệm húy nhật của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), Báo Giác Ngộ mời độc giả cùng theo dõi những chia sẻ thấm đẫm đạo tình từ Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức qua bài viết "Sống trong bổn hoài tôn sư".