Từ khóa: khai đàn pháp hội dược sư
Tìm thấy 2 kết quả
Tôn tượng Phật Dược Sư trang nghiêm tại pháp hội

Đàn Dược Sư thất châu tại chùa Phú Hòa

GNO - Sáng 19-2 (mùng 8-1-Tân Sửu), chư Tăng và Phật tử chùa Phú Hòa (81-83 Thành Mỹ, quận Tân Bình, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ khai đàn Dược Sư thất châu - cầu quốc thế dân an, chúng sanh an lạc.

Thông tin hàng ngày