Từ khóa: kim quan
Tìm thấy 29 kết quả
Bình Định: Hòa thượng Thích Ngộ Khải viên tịch

Bình Định: Hòa thượng Thích Ngộ Khải viên tịch

GNO - Hôm nay, 3-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Ngộ Khải - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn, Viện chủ chùa Thiên An, thị xã An Nhơn vừa viên tịch.