Lâm Đồng: Lễ Đại tường & khánh tạ bảo tháp cố đại lão HT. Thích Từ Mãn

(GNO-Lâm Đồng): Sáng ngày 06-12 (tức ngày 20/10/Kỷ Sửu) tại chùa Linh Sơn - TP. Đà Lạt, môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ khánh tạ bảo tháp và cúng dường trai Tăng nhân dịp đại tường cố đại lão HT. Thích Từ Mãn.

HT. Thích Tánh Hải - Thành viên HĐCM, HT. Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, Phật tử trong BTS, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thị thành, các chùa trong toàn tỉnh và các tỉnh bạn: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắc Lắc, TP HCM...v.v.đã đến tham dự và tưởng niệm ngày lễ đại tường.

1_resize.jpg
2 .jpg

Phố núi cao nguyên tưởng niệm Hòa thượng Tôn sư

3 .jpg

Bảo tháp cố HT. Thích Từ Mãn

Cố đại lão Hòa thượng nguyên là thành viên Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng, Trú trì chùa Linh Sơn, viện chủ Tịnh viện Từ Phong - TP. Đà Lạt.

Hòa thượng mang họ Hoàng húy Ngọc Chân, pháp danh Trừng Chiếu, tự Giác Hạnh hiệu Hưng Phước, đạo hiệu Từ Mãn. Hòa thượng sinh ngày 20-04-1918 tại làng Đại Lộc, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 12 tuổi (1930) khi túc duyên hội đủ, Hòa thượng được phép của song thân xuất gia tu học với đức cố đại lão Hòa thượng thượng Tâm hạ Khoan chùa Sắc Tứ Báo Quốc (Huế). Năm 16 tuổi (1934), Hòa thượng được Bổn sư cho thọ giới Sa di với pháp danh Trừng Chiếu, năm 18 tuổi (1936), sau khi Bổn sư của Hoà thượng viên tịch, Hoà thượng cầu Y chỉ với đức Ðại lão Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Khiết. Năm 21 tuổi (1939), Hòa thượng theo học trường Trung đẳng Phật học tại chùa Tây Thiên Huế. Năm 23 tuổi (1941), Hoà thượng được phép thọ Tỷ-kheo giới tại Ðại Giới đàn Thuyền Tôn do chính Hoà thượng Y chỉ của ngài, tức Ðức Ðại lão Hoà thượng Thích Tịnh Khiết làm Ðường đầu Hoà thượng. Vào năm 1945, tình hình chính trị trong nước hết sức phức tạp, xã hội loạn ly, các trường Phật học ở Huế đều tạm nghỉ; Hoà thượng trở về tu học tại chùa Kim Tiên. Sau đó, vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, Hòa thượng cùng với chư Tăng vân tập về Tổ đình Thuyền Tôn (Huế) để lao động sản xuất, thực hiện phương châm "bất tác bất thực".

5.jpg

Chư tôn đức hệ phái Khất sĩ

6.jpg

Ni bộ Lâm Đồng

Năm 1947, lúc ngài 29 tuổi, Hoà thượng được Tổng hội Phật giáo Trung Việt bổ nhiệm làm Trú trì chùa Linh Sơn Ðà Lạt - tỉnh Lâm Viên và Hòa thượng Thích Thiện Minh làm giảng sư, đồng thời là đại diện Tổng hội lãnh đạo các tỉnh miền Nam Trung Việt và 3 tỉnh Cao Nguyên. 

Năm 1950, Hội Phật học Trung phần đã tổ chức Khoá hạ An cư tập trung tại chùa Linh Phong - Ðà Lạt do Hoà thượng Thích Bích Nguyên sáng lập. Khoá Hạ gồm các Hòa thượng Thích Quảng Nhuận, Thích Minh Cảnh, Thích Bích Nguyên, Thích Từ Mãn, Thích Thiện Minh, Thích Hoa Sơn ở chùa Giác Hoàng, Ðơn Dương. Trong khoảng thời gian này, Ngài thường lên xuống Nha Trang để giảng dạy Trường Sơ cấp Phật học tại chùa tỉnh Hội Long Sơn. Ngôi trường này là tiền thân của Phật Học viện Nha Trang.

7.jpg

Ni chúng chùa Tuệ Quang - Đà Lạt

8 .jpg
Chư
Tăng Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt

9.jpg
Chư
Tăng, Phật tử chùa Linh Thứu - Đà Lạt

10.jpg

Ban Đại diện Phật giáo huyện Đa Tẻh

Năm 1952, Ngài cung thỉnh Ðại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Giáo hội Trung phần vào Ðà Lạt để chứng minh lễ đúc tượng Phật và Ðại Hồng chung chùa Linh Sơn.

Cũng vào năm 1952, thể theo lời mời của Thái hậu Từ Cung, mẹ vua Bảo Ðại, Ngài được Hội Phật học Trung phần bổ nhiệm làm Trú trì chùa Sắc Tứ Khải Ðoan, thành phố Buôn Mê Thuột. Tại đây, Ngài đã lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử chống lại chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Ðình Diệm. Trong thời gian làm Phật sự tại Buôn Mê Thuột, Hoà thượng đã đặt đá xây dựng các chùa Hoa Nghiêm, huyện Cư-Mgar, Đăklăk (1958); chùa An Lạc, Buôn Hồ, Dăklăk; chùa Nam Thiên, Xã Hoà Thuận, Dăklăk (1958).

11.jpg
Chư
Tăng, Phật tử chùa Linh Phước – Linh Ẩn

12.jpg
Chư
Tăng, Phật tử chùa Giác Hải - Đơn Dương

13 .jpg
Chư
Tăng Ni tu theo pháp môn Làng Mai
 đang lưu trú tại chùa Phước Huệ

Năm 1964, Hoà thượng được Viện Hóa đạo tái bổ nhiệm làm Trú trì chùa Linh Sơn - Ðà Lạt, kiêm Trưởng ban Quản trị trường Bồ Ðề Ðà Lạt. Năm 1966, Hoà thượng đã cùng Ban Ðại diện Tỉnh hội xây dựng Giảng đường chùa Linh Sơn Ðà Lạt, nay là Trường Trung cấp Phật học Lâm Ðồng, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của tỉnh nhà đồng thời làm Hội trường cho Ðại hội Phật giáo Toàn quốc. Trong khoảng thời gian từ 1964 - 1974, Hoà thượng đã cùng với Giáo hội địa phương thành lập và xây dựng một hệ thống các Chi, Khuôn Giáo hội, Ký Nhi viện Nhị Trưng, Kiều Ðàm, Thái Phiên và Chẩn Y viện Phật giáo.

Năm 1973, Hoà thượng được cung thỉnh làm Phó Chủ đàn Giới đàn Phước Huệ do Viện Hoá đạo tổ chức tại chùa Tỉnh hội Long Sơn, Nha Trang. Cố Ðại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ là Chánh Chủ đàn và Ðại lão Hoà thượng Thích Phúc Hộ là Ðàn đầu Hoà thượng. Từ năm 1974-1980, Hoà thượng được cung cử làm Chánh Ðại diện tỉnh Tuyên Ðức, kiêm Trú trì chùa Linh Sơn Ðà Lạt.

Năm 1981, sau khi GHPGVN được thành lập tại Hà Nội, Ngài được suy cử vào Uỷ viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ I. Từ năm 1982-2007, tại các Ðại hội Ðại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Ðồng lần thứ I đến lần thứ VI, Hoà thượng liên tiếp được Giáo hội, Tăng Ni và Phật tử tỉnh suy cử làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo Lâm Ðồng suốt sáu nhiệm kỳ.

14.jpg

Ban giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi

15 .jpg

TT. Thích Viên Trí và PT. Tâm Ngộ - Phó Thư ký BTS Đắc Lắc

16.jpg

Tăng Ni sinh trường Ttrung cấp Phật học Lâm Đồng

17 .jpg

Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng

Năm 1991, Trường Cơ bản (nay là Trung cấp Phật học Lâm Ðồng) được thành lập; Hoà thượng được cung thỉnh làm Hiệu trưởng. Năm 1993, để hỗ trợ cho việc xiển dương thiền học, đặc biệt là Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Ngài đã vận động chính quyền tỉnh Lâm Ðồng và thành phố Ðà Lạt cấp đất tại hồ Tuyền Lâm, sau đó chuyển giao cho Hoà thượng Thanh Từ xây dựng nên Thiền viện Trúc Lâm ngày nay.

Năm 1994, Ngài được Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Ðồng cung thỉnh làm Ðàn đầu Hoà thượng cho Ðại Giới đàn Nhơn Thứ, tổ chức tại chùa Linh Sơn Ðà Lạt.

Năm 1997, Ngài đã được Ðại hội Ðại biểu Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ IV (1997-2002) suy tôn làm Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯ GHPGVN.

Năm 1998, Ngài được Giáo hội tỉnh cung thỉnh làm Ðàn đầu Hòa thượng cho Giới đàn Trí Thủ, tổ chức tại chùa Linh Sơn Ðà Lạt.

Năm 2002, Ngài chứng minh và đặt đá xây dựng Thích Ca Phật Ðài, Niêm Hoa Vi Tiếu, tạc theo truyền thuyết của Thiền Tông cao 24m tại Thiền viện Vạn Hạnh, Phường 8, Ðà Lạt.

Năm 2003, lại một lần nữa Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Ðồng cung thỉnh Hòa thượng làm Ðàn đầu Hoà thượng cho Ðại Giới đàn Diệu Hoằng tại chùa Linh Sơn, Ðà Lạt.

Lúc sinh thời Hoà thượng luôn sách tấn hàng Phật tử tại gia hãy tinh tấn hành trì theo lời Phật dạy để lợi mình lợi người. Riêng đối với hàng Tăng Ni trẻ, Ngài luôn dạy: “Các con là những hoa sen mọc lên từ chông gai sỏi đá. Các con hãy cố gắng nỗ lực vươn lên khỏi sỏi đá chông gai để trở thành những đoá sen làm thơm đẹp cuộc đời ”.

Hòa thượng là bậc tòng lâm trưởng lão của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà, Hòa thượng đi đến đâu là đạo mầu được đơm hoa kết trái đến đó, trong suốt cuộc đời tu học và hành đạo của mình,  Hoà thượng đã đem hết tâm huyết và khả năng để phụng sự chúng sanh nhằm báo đáp ân Phật, lợi lạc quần sanh góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng bảo vệ Ðạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 1 giờ 15 phút, ngày 30-11-2007 (nhằm ngày 21 tháng 10 năm Đinh Hợi). Trụ thế: 90 năm - Hạ lạp: 67 năm.

Có mặt trong buổi lễ đại tường khánh tạ bảo tháp của cố đại lão HT. Thích Từ Mãn. Giác Ngộ Online xin trân trọng giới thiệu hình ảnh trang nghiêm, thanh tịnh dạt dào tình cảm của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà hướng về ngày đại tường của cố Hòa thượng tôn sư để minh chứng rằng cho dù Hòa thượng có đến rồi đi trong chân lý khứ lai tự tại nhưng âm dung và đức độ của Ngài vẫn còn vọng mãi khắp muôn nơi. 

18 .jpg
19 .jpg
20 .jpg

Môn đồ pháp quyến tác bạch thỉnh sư

21 .jpg

Cung đón chư tôn đức

22.jpg
Hòa thượng đệ nhị chứng minh Thích Chánh Kế

23.jpg

Hòa thượng đệ nhất chứng minh Thích Tánh Hải

24 .jpg
Môn đồ pháp quyến nhiểu tháp

25 .jpg

Lễ cúng ngọ

26.jpg

Lễ tiến giác linh cố  HT. Thích từ Mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng được tôn trí trong không gian Diệu Tướng Am (Hà Nội)

Có một không gian nghệ thuật Phật giáo giữa lòng Thủ đô

GNO - Dù chỉ mới hiện diện được 4 tháng (khai trương vào ngày 25-6-2022) nhưng không gian văn hóa nghệ thuật Phật giáo Diệu Tướng Am đã trở thành điểm đến văn hóa cho nhiều giới, đặc biệt là các vị trí thức Phật giáo, người yêu mến đạo Phật ở Thủ đô.
Cung đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN

GNO - Sáng 30-11, đông đảo Tăng Ni và Phật tử TP.HCM đã tập trung tại Việt Nam Quốc Tự để cung đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN trở về từ Hà Nội sau thời gian tham dự, chứng minh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027).

Thông tin hàng ngày