Từ khóa: lây nhiễm cộng đồng
Tìm thấy 6 kết quả
Vĩnh Phúc: Dừng triệt để các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo

Vĩnh Phúc: Dừng triệt để các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo

GNO - Dừng các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch.

Thông tin hàng ngày